stichtingsrg.nl
KvK-nummer, samenstelling van het bestuur 2013, beloningsbeleid

De stichting staat bij de Kamer van Koophandel te Groningen geregistreerd onder nummer 41011397

 

voorzitter mr. N,J. Schutte, sectie Belastingrecht RuG

secretaris/penningmeester mevr. E.L. Gerringa, Honours college RuG

mr M. Duchateau, vakgroep Staatsrecht RuG

mr. J.H.M. ter Haar, vakgroep Privaatrecht RuG

 

De bestuursleden ontvangen voor hun bestuurswerkzaamheden geen vergoeding.