stichtingsrg.nl
Doelstelling

De doelstelling van de SRG is het ondersteunen en stimuleren van het wetenschappelijk onderzoek aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. De stichting streeft dit doel na door het subsidiëren van de binnen de doelstelling vallende activiteiten van de verschillende vakgroepen en secties van deze faculteiet. Tevens looft de stichting de Faultaire scriptieprijs uit om ook het wetenschappelijk onderzoek door studenten te stimuleren.