stichtingsrg.nl

Klik hier om de balans en de resultatenrekening over 2015 te bekijken

Hier vindt u de jaarrekening van de SRG over 2014

klik hier voor de jaarrekening 2013

klik hier voor de balans en resultatenrekening over 2012

statuten SRG 1988

Als u op deze link klikt verschijnen de statuten als pdf-bestand. Om dit bestand te lezen heeft u Adobe-reader nodig.

De stichting staat bij de Kamer van Koophandel te Groningen geregistreerd onder nummer 41011397

 

voorzitter mr. N,J. Schutte, sectie Belastingrecht RuG

secretaris/penningmeester mevr. E.L. Gerringa, Honours college RuG

mr M. Duchateau, vakgroep Staatsrecht RuG

mr. J.H.M. ter Haar, vakgroep Privaatrecht RuG

 

De bestuursleden ontvangen voor hun bestuurswerkzaamheden geen vergoeding.