stichtingsrg.nl

klik hier om de jaarrekening 2017 in te zien

Reacties

Klik hier om de jaarrekening 2016 in te zien

Reacties

Klik hier om de balans en de resultatenrekening over 2015 te bekijken

Hier vindt u de jaarrekening van de SRG over 2014

klik hier voor de jaarrekening 2013

klik hier voor de balans en resultatenrekening over 2012

statuten SRG 1988

Als u op deze link klikt verschijnen de statuten als pdf-bestand. Om dit bestand te lezen heeft u Adobe-reader nodig.

De stichting staat bij de Kamer van Koophandel te Groningen geregistreerd onder nummer 41011397

 

voorzitter mr. N,J. Schutte, sectie Belastingrecht RuG

secretaris/penningmeester mevr. E.L. Gerringa, Honours college RuG

mr M. Duchateau, vakgroep Staatsrecht RuG

mr. J.H.M. ter Haar, vakgroep Privaatrecht RuG

 

De bestuursleden ontvangen voor hun bestuurswerkzaamheden geen vergoeding.